משהו

תרגומים

משהו

(ˈmaʃehu)
noun masculine
1. יש משהו לאכול? משהו מסתתר מאחורי התנהגותו. משהו חדש מתחיל.
2. זאת הצגה משהו משהו. הציור הזה הוא לא משהו.