מראשית ועד אחרית

תרגומים

מראשית ועד אחרית

de bout en bout, du début à la fin