מראש

תרגומים

מראש

(meˈʁoʃ)
adverb
בעל הדירה דרש תשלום מראש לשנה. הבדיקה מאפשרת לחזות מראש התקף לב.