מקרוב

תרגומים

מקרוב

(mikaˈʁov)
adverb
מזמן זה מקרוב באנו.