מקרו

תרגומים

מקרו

(makˈʁo)
prefix
מיקרו מקרו-כלכלה