מקצת מן המקצת

תרגומים

מקצת מן המקצת

une infime partie