מקח הוא מקח

תרגומים

מקח הוא מקח

marché conclu reste conclu