מקום חנייה

תרגומים

מקום חנייה

place de stationnement, parking