מצאי

תרגומים

מצאי

(meˈt͡saj)
noun masculine
ביקורת מצאי במשרדי החברה