מפאת מחלה

תרגומים

מפאת מחלה

pour cause de maladie