מפאת

תרגומים

מפאת

(mipˈʔat)
adverb
לפני שם עצם מפאת קוצר הזמן יתמקד הדיון בשלוש השאלות המרכזיות. לצערי, מפאת קוצר היריעה אדלג על המבוא.