מעין

תרגומים

מעין

(meˈʔein)
preposition
1. מעין חַיִץ מפריד כעת בינינו.
2. נדרש אישור להעברת מידע מעין זה.