מעולם ועד עולם

תרגומים

מעולם ועד עולם

passé, présent et à venir