מספיק

תרגומים

מספיק

(masˈpik)
adverb
1. הוא אינו מתאמן מספיק. הוא לא היה מספיק זהיר.
2. ironic יש לי מספיק צרות גם בלי זה.
3. כמילת קריאה מספיק! אני לא יכול יותר!

מספיק

(masˈpik)
interjection
מספיק! אני לא יכול עוד!