מספור

תרגומים

מספור

(misˈpuʁ)
noun masculine
plural מִסְפּוּרִים (mispuˈʁim)
סימוּן מִספּוּר אוטומטי של הערות שוליים