מנע את עצמו

תרגומים

מנע את עצמו

s'abstenir, s'empêcher