מנוי וגמור אתי

תרגומים

מנוי וגמור אתי

je suis décidé/résolu