מן הקל אל הכבד

תרגומים

מן הקל אל הכבד

graduellement, progressivement