מן הקל אל הכבד

תרגומים

מן הקל אל הכבד

progressivement, graduellement