מן הנימוס הוא

תרגומים

מן הנימוס הוא

il serait de bon ton de