מן המוסכמות ש-

תרגומים

מן המוסכמות ש-

il est généralement admis que