מן הכלל אל הפרט

תרגומים

מן הכלל אל הפרט

du général au particulier