מן היום הזה והלאה

תרגומים

מן היום הזה והלאה

désormais, dorénavant