מן הבוקר עד הערב

תרגומים

מן הבוקר עד הערב

du matin au soir