מן

תרגומים

מן

(ˈmin)
preposition
1. לפני ה' הידיעה שיר מן הזמנים ההם
2. האפרוחים בקעו מן הביצים.
3. למעלה מן המשוער
4. מן הראוי לגנות התנהגות זו.