ממשיך דרכו של-

תרגומים

ממשיך דרכו של-

disciple, émule