מלרע

תרגומים

מלרע

(milˈʁa)
adverb
grammar מִלעֵיל במילה 'זהב' ההטעמה היא מלרע.