מלבד

תרגומים

מלבד

(milˈvad)
preposition
1. כולם הגיעו מלבד אחד.
2. מלבד ראש העיר נכחו עוד אישי ציבור רבים.