מל"ט

תרגומים

מל"ט

(maˈlat)
initials
aviation military משתמשים במל"ט לאיסוף מודיעין.