מכדי

תרגומים

מכדי

(mikˈdei)
preposition
לפני שם פועל או עתיד הוא חכם מכדי ליפול למלכודת הזאת. טיפש מכדי להבין