מישש את הדופק

תרגומים

מישש את הדופק

tâter le pouls, sonder