מישש את הדופק

תרגומים

מישש את הדופק

sonder, tâter le pouls