מירק חטאים

תרגומים

מירק חטאים

absoudre, pardonner