מיקרוביולוגיה

תרגומים

מיקרוביולוגיה

(mikʁobijoˈlogja)
noun feminine
biology המיקרוביולוגיה עוסקת בחקר חיידקים, נגיפים וכד'.