מיעט את דמותו

תרגומים

מיעט את דמותו

sous-estimer