מינרל

חיפושים הקשורים ל מינרל: השתוממות
תרגומים

מינרל

(mineˈʁal)
noun masculine plural מִינֶרָלִים (mineˈʁalim)
1. geology את המינרלים מפיקים באמצעות כרייה.
2. biology ברזל וסידן הם מינרלים חיוניים.