מינימום

תרגומים

מינימום

(ˈminimum)
noun masculine
1. מקסימום המינימום הנדרש להשתתפות באולימפיאדה לשלם את המינימום האפשרי
2. המינימום המתבקש הוא התנצלות.