מילא תפקיד

תרגומים

מילא תפקיד

remplir une fonction/un rôle