מילא הבטחה

תרגומים

מילא הבטחה

tenir une promesse