מילא את מקומו של-

תרגומים

מילא את מקומו של-

assurer l'intérim, remplacer, suppléer