מיטב

תרגומים

מיטב

(meiˈtav)
noun masculine singular
להפיק מכל תלמיד את המיטב בכנס השתפו מיטב המומחים.