מידה כנגד מידה

תרגומים

מידה כנגד מידה

loi du talion, dent pour dent