מידה כנגד מידה

תרגומים

מידה כנגד מידה

dent pour dent, loi du talion