מיד

תרגומים

מיד

(miˈjad)
adverb
מיד לאחר התאונה הגיעה ניידת. בוא מיד!