מי

תרגומים

מי

(ˈmi)
interrogative
איזה איש? איזו אישה? מי עשה זאת?