מטכ"ל

תרגומים

מטכ"ל

(matˈkal)
initials
military