מט"ח

תרגומים

מט"ח

(maˈtax)
initials
finance המרת מט"ח לשקלים