מחרוזת

תרגומים

מחרוזת

(maxˈʁozet)
noun feminine
plural מַחְרוֹזוֹת (maxʁoˈzot)
1. מחרוזת פנינים
religion
2. מחרוזת שירים