מחצה על מחצה

תרגומים

מחצה על מחצה

de même grandeur, égal