מחמת

תרגומים

מחמת

(mexaˈmat)
preposition
החוק אוסר על אפליה מחמת לאום, גזע מין וכד'.
law