מחל על כבודו

תרגומים

מחל על כבודו

faire fi de sa dignité/de son honneur