מחליקיים

תרגומים

מחליקיים

(maxliˈkajim)
noun masculine
sport מחליקיים להחלקה אמנותית