מחיקה

תרגומים

מחיקה

(mexiˈka)
noun feminine
plural מְחִיקוֹת (mexiˈkot)
1. מחיקה על ידי העברת קו
2. computers electronics מחיקת קבצים
3. figurative מחיקת הרשעה פלילית
economics